piątek 18 Wrz 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style

 

 

  "Dojrzewalnia Orląt" Galeria
     

 

 
   

 

 

   
 

Program Dojrzewalnie Orlą, to działania mające na celu wzmocnienie posiadanych przez młodzież umiejętności społecznych oraz poszerzaniu ich wiedzy niezbędnej w wykonywaniu pracy zawodowej - szczególnie z zakresu ekonomii, ochrony zdrowia, nowoczesnych technologii, bezpieczeństwa informatycznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska naturalnego, prawa...

 
         

 

 
   
 

Dojrzewalnia orląt to treningi, szkolenia i warsztaty dla młodzieży przygotowującej się do startu w dorosłe życie - obejmujące  w zakresie umiejętności społecznych tematykę: przedsiębiorczości i wewnętrznej motywacji do działania, komunikacji, porozumiewania, budowania relacji, pracy zespołowej. Na deficyt w tym obszarze od lat wskazują urzędy pracy - rejestrujące co roku rzesze bezrobotnych absolwentów oraz pracodawcy zatrudniający młodych ludzi, zarówno po studiach jak i po szkołach zawodowych. Sytuacja ta wskazuje na niedomagania systemu kształcenia w tym zakresie .

 
     
   
     
..................... 

 Praktyka wskazuje, że ludzie dostają pracę dzięki posiadaniu wiedzy i umiejętności zawodowych a tracą ją przez brak umiejętności społecznych. Niezależnie od tego jaką wykonujemy pracę, musimy współpracować z innymi ludźmi, komunikować się z nimi, wypracowywać wspólne stanowisko. Dlatego to, co decyduje o sukcesach zawodowych to umiejętności społeczne, które obejmują m.in.: komunikatywność, wewnętrzną motywację, chęć współpracy, umiejętność radzenia sobie z problemami, pomysłowość, empatię, asertywność. Jest to zbiór tych właśnie umiejętności bez których niemożliwa jest wydajna i skuteczna praca w każdym zespole.

 

Kompetencji społecznych trudno się nauczyć tradycyjnymi metodami typu "siądź i posłuchaj", gdyż decydują o nich podkorowe warstwy mózgu w dużej mierze niezależne od intelektu. Aby nauka była skuteczna zmiany muszą nastąpić w sferze emocji i przekonań. Dlatego na naszych szkoleniach wykłady i prezentacje zajmują ok. 15% czasu, reszta to: ćwiczenia, gry i "zabawy" omawiane następnie przez uczestników, którzy dyskutują i wyciągają samodzielnie wnioski. Gry i zabawy skonstruowane są tak, aby uczestnicy sami doświadczyli, w jaki sposób współpraca, współdziałanie, porozumienie i synergia są dla nich osobiście „opłacalnym” życiowo i zawodowo rozwiązaniem. Zastosowane techniki pozwalają wprowadzić pożądane przez uczestników zmiany w zachowaniach nie tylko na poziomie umiejętności, ale przede wszystkim w sferze przekonań i emocji. Dzięki generowaniu emocji i przeżyć, oraz „prawdziwemu” doświadczaniu, uczestnicy nie tylko nabywają umiejętności, ale także zmieniają ograniczające przekonania na własny temat i na temat otoczenia.
 

 

.....................

 

 

 

 

 

 
 

Dojrzewalnia orląt to treningi, szkolenia i warsztaty dla młodzieży przygotowującej się do startu w dorosłe życie - obejmujące  w zakresie umiejętności społecznych tematykę: przedsiębiorczości i wewnętrznej motywacji do działania, komunikacji, porozumiewania, budowania relacji, pracy zespołowej. Na deficyt w tym obszarze od lat wskazują urzędy pracy - rejestrujące co roku rzesze bezrobotnych absolwentów oraz pracodawcy zatrudniający młodych ludzi, zarówno po studiach jak i po szkołach zawodowych. Sytuacja ta wskazuje na niedomagania systemu kształcenia w tym zakresie .

 
     
   
     
     
  11 maja 2016 r. spotkaliśmy się ze studentami z Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego na warsztatach coachingowych poświęconych budowaniu zespołów i roli lidera w tym procesie.Zdjęcia  
     
     

 

  ***
.....................

     
 

Kim jestem - dokąd zmierzam? - sztuka określania celów zgodnych z tożsamością, wartościami, misją i pasjami :-)
11 kwietnia 2016 r. warsztaty coachingowe z młodzieżą   klas informatycznych w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.           

Zdjęcia...

 

 ***

.        
  .....................

Spotkanie warsztatowe  26 kwietnia 2016 r. godz. 10:00 - 16:00

w Collegium Da Vinci przy ul. T.Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Kiedyś popularne było stwierdzenie, że pracę otrzymuje się dzięki posiadaniu umiejętności zawodowych a traci z powodu braku umiejętności społecznych. Dziś działy HR w nowoczesnych firmach potrafią zbadać już przed zatrudnieniem zarówno poziom kompetencji zawodowych zwanych “twardymi” jak i społecznych tzw. “miękkich”. Okazuje się, że to umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, sprawność organizacyjna czy odporność na stres decydują o sukcesie rekrutacyjnym. Pojawia się więc pytanie: “Jak się przygotować do procesu rekrutacji i jak wygrać Assessment Center, żeby uzyskać wymarzoną pracę?”  


Odpowiedzi na to i kilka innych pytań uzyskamy podczas warsztatów z Katarzyną Gniewosz External Consulting Support
w Dloitte, która poprowadzi dla nas i z naszym udziałem “wzorcową” sesję Assessment Center.
  ................................       
 

       
           
 

Tematem spotkania było wyznaczanie i realizacja życiowych celów oraz zagadnienia związane z komunikacją i porozumiewaniem między pokoleniami, wychodzeniem z konfliktów, zdobywaniem sojuszników i współpracą w międzypokoleniowym zespole: od pokolenia Zet do 60+.

Dzięki wsparciu i przy współpracy Medical SPA Jelenia Struga, Volkswagen Poznań oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu mogliśmy przeżyć trzy fascynujące dni - wymieniając się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami z młodzieżą, pokoleniem średnim i całkiem dorosłymi.

 Dokumentacja fotograficzna...

       

 

 

           
.................... ......

"Pierwszy krok na rynku pracy"

Warsztaty dla młodzieży 

 

6-8 czerwca 2014 r. w Swarzędzu

 
więcej...

zobacz zdjęcia