piątek 18 Wrz 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
    INTEGRACJA ŚRODOWISK
     
    Tam, gdzie ludzie znają się i lubią - żyje się lepiej.
  ....  

 

Każde pokolenie i każde środowisko dysponuje wyjątkowym potencjałem intelektualnym, kulturowym i społecznym. Mówiąc o środowisku myślimy o zbiorowości ludzi utożsamiających się z określonym systemem wartości i przekonań; używających tych samych symboli, praktykujących te same obrzędy - świadomych swojej odrębności.  Jedną z cech środowiska jest jego większa lub mniejsza izolacja od innych środowisk - nierzadko stwarzająca bariery i ograniczająca możliwości wymiany intelektualnej i kulturowej. Podjęliśmy więc działania na rzecz międzyśrodowiskowej wymiany wiedzy, doświadczeń i umiejętności służące zarówno wzbogacaniu wiedzy jak i wzajemnemu poznaniu i integracji. Zasadne wydaje się stałe uświadamianie, że różnorodność wzbogaca każde społeczeństwo a do jego rozwoju niezbędne jest harmonijne współistnienie grup i społeczności o odmiennych wartościach, zwyczajach, normach,  wierzeniach.


Zależy nam także na integrowaniu środowisk lokalnych, szczególnie w miejscowościach, które dynamicznie się rozwijają i gdzie stale przybywają nowi mieszkańcy. Dlatego inicjujemy i wspieramy
działania służące integracji lokalnych środowisk i budowaniu tożsamości lokalnej poprzez spotkania służące budowaniu wspólnoty poprzez wzajemnemu poznanie i wymianę wiedzy, doświadczeń i umiejętności.

 

 

 

 
   
       

www.kielczow.info

www.swarzedz.org  Wanda Wasik    

 

Kiełczów Wrocław

 

 

Swarzędz kulturalnie, oświatowo, turystycznie

 

 

 

Wanda Wasik - pisarka, poetka, malarka

 

 

   

 

 więcej...

       
 Cele statutowe        

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia

***

 

 

 

 

***

 

Zdjęcia...