sobota 19 Wrz 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style

 

    Rozwijalnia talentów i umiejętności społecznych

.... 
Działacze organizacji pozarządowych, wolontariusze i społecznicy swoją pracą wpływają na poprawę jakości życia całego naszego społeczeństwa. Zasadne zatem jest szczególne wspieranie osób, których praca jest tak ważna w każdej  społeczności.

 


Naszym celem jako fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań służących wymianie wiedzy, doświadczeń i umiejętności między społecznikami z różnych środowisk i różnych pokoleń. Zależy nam na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w ich codziennej pracy oraz wzmacnianiu talentów i umiejętności społecznych. Ważne dla nas jest wzmacnianie motywacji, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, ekologiczne zarządzanie własnym życiem i szeroko pojęty rozwój osobisty.

 

       

 

 .......................      

 

 

***

 

 

 

 

 

 

 ***

 Więcej...

 

***

 

 ***

 

Coaching dla liderów organizacji pozarządowych, społeczników i wolontariuszy więcej...

 

 ***

 

 

Zapraszamy na warsztaty: "Jak pomagać, żeby pomóc" 14-16 czerwca 2013  więcej ...